top of page

Workshop

+

Tilrettelegging og tilgjengelighet i yogarommet

Lær hvordan du kan møte ulike kropper, fasonger og funksjon med trygghet og selvtillit

I denne unike workshopen vil jeg dele mine beste verktøy med deg, slik at du kan møte dine studenter og

deres behov med selvtillit og kunnskap.

 

Jeg deler av min kunnskap, erfaringer og verktøy med deg. Vi ser konkret på hvordan vi kan gjøre ulike asanas mer tilgjengelig. Du får både teori og praksis. Det settes av tid til (verdifulle) samtaler hvor vi reflekterer og deler rundt egne erfaringer som yogalærer, og i egen kropp. Slik kan vi lære av hverandre.

 

Jeg ønsker at du sitter igjen med en større bevissthet, selvtillit og kunnskap rundt tilgjengelig og funksjonell yoga og konkrete, gode verktøy som du kan bruke i din undervisning, og i din egenpraksis.

 

Hva er funksjonell og tilgjengelig yoga? 

Funksjonell yoga er en tilnærming til yoga som kan brukes i alle typer yoga, - for å hjelpe studentene å møte seg selv der de er. Når vi underviser yoga ønsker vi at alle studenter skal oppleve sin praksis som behagelig, trygg og at den føles tilgjengelig for hver enkelt. 

 

Funksjonell yoga er basert på en forståelse om at alle mennesker er forskjellige/ulike, i anatomi, fysiologi og psykologi (fysisk, mentalt, emosjonelt / kropp, i tanker, handlingsmønster, følelser). Ingen kropper er like, og i stedet for å tilpasse kroppen til stillingen - at den skal se ut på en spesiell måte (estetisk/formbasert mål) - utforsker vi hvordan vi kan bevege oss innenfor egne rammer, og slik tilpasse asanaen til ulike kropper.

 

Hvordan stillingen oppleves, dens funksjon og at den fungerer for hver enkelt deltaker er tilnærmingen, heller enn hvordan stillingen ser ut. Ulike alternativer til tilpasninger, variasjoner, gis studentene slik at de kan finne ut av hvordan stillingen fungerer best for dem. Resultatet er tilgjengelig og trygg yoga med respekt for alles ulikheter og evne/kapasitet.

 

Slik kan alle få utbytte av yoga og yogastillinger på sin unike måte, i en sunn, trygg, nærende og gøy praksis. Dette baseres på en dyp forståelse for hvordan kroppen/anatomien fungerer, - og samtidig med en forståelse av at vi er så mye mer enn vår kropp.

 

Så; alt bunner i å kjenne på en form for tilgjengelighet og frihet på yogamatta, og i bevegelse. Frihet i akkurat den kroppen vi har. For når kroppen ikke spiller på lag kan det føles begrensende. Gjennom tilrettelegging, selvaksept og egenomsorg kan vi finne tilpasning og bevegelse som passer hver enkelt unike kropp.  For alle kropper er ment å bevege seg - men alle kropper kan ikke bevege seg likt.

Hvem passer workshopen for? 

 

For deg som er yogalærer og ønsker å lære mer om hvordan du kan skape mer tilgjengelighet, inkludering og mangfold i yogarommet.

Temaer i workshopen 

 

- Språk

Tilgjengelighet

- Props

- Asana, Variasjoner

Workshopen blir til sammen med deg som er med, ingen workshop vil derfor være lik. 

Noe som er utrolig spennende!

Oversikt over oppsatte workshoper

 hiBnes yoga - Sandve, Karmøy, Rogaland

+

Nothing to book right now. Check back soon.

Lyst til å arrangere en workshop?

Takk for din interesse.

Du hører fra meg snart!

bottom of page